Đời sống

Phật dạy: 3 điều maпg lại Ƥhúc ấm cho Ƥhụ пữ, viêп mãп trọп đời

Nếu bạn sở hữu 3 đức tính này, sớm muộn bạn cũng nhận được phúc ấm của trời đất, viên mãn trọn đời.

Khoan dung

Phật dạy: Sống càng khoan dung, tâm càng vĩ đại. Ƥɦụ пữ sở hữu một tấm lòng khoan dung, sẽ chấp nhận được những việc khó chấp nhận nhất của thiên hạ.

Sống bao dung không phải là trách nhiệm, càng không phải là nghĩa vụ. Thực chất đó là hành động khai mở sự trói buộc trong tâm hồn chúng ta, khiến tâm ta thanh thản, được giải thoát khỏi gồng xích oán thù.

Ƥɦụ пữsống khoan dung sẽ nhìn vào những ưu điểm của người khác, khoan dung với những khiếm khuyết của họ. Từ đó, tâm và trí cũng được cởi mở hơn.

Biết ơn

Biết ơn là đức tính tốt đẹp của con người. Người Ƥɦụ пữ ống có tình có nghĩa là người hiểu biết lễ nghi, coi trọng đạo đức, sớm muộn cũng sẽ được phúc báo tốt đẹp. Ngược lại, Ƥɦụ пữ càng oán hận, ăn cháo đá bát, phúc khí nhân gian chỉ có thể đối với bạn “tôn kính mà không thể lại gần”.

Biết ơn không khó. Chỉ cần hiếu thuận với cha mẹ, nghĩa khí với anh em, trọng ân ghi tình, vậy thôi là đủ.

Tâm thanh tịnh

Phật dạy: Con người có thể thường xuyên thanh tịnh, thiên địa đều tinh thông. Ý của câu nói này là con người nếu duy trì được tâm thái thanh tịnh trong cách đối đãi với mọi vật, tự nhiên sẽ ngộ được đạo trong trời đất.

Xưa nay người giữa tâm thanh tịnh thường sở hữu sự quan sát tinh tường, phán đoán và đưa ra quyết định về sự vật hiện tượng bằng năng lượng tích cực, không dễ gì bị chi phối, thao túng. Những người này không ham hư vinh, xem nhẹ danh lợi, chẳng vì quyền thế mà luồn cúi.Nhờ vậy, dù ở vào hoàn cảnh nào, họ cũng có thể sống an yên, nhận được phúc khí của trời đất.

Related Articles

Back to top button